May 19, 2020

Heihei

Jeg har insett at det er en fordel med en backup plan, i tilfelle dette grunder greiene ikke fungerer som jeg vil. Jeg er utdannet sykepleier, så jeg har lagt inn CVen min hos centriccare


HÃ¥per alle har en fin dag!

Posted by: Sigrid Eriksen at 08:52 AM | No Comments | Add Comment
Post contains 42 words, total size 1 kb.

May 15, 2020

heihei

dette er min aller første blog! Planen er egentlig å bruke dette som en slags måte å ta vare på minner, og hvor i livet jeg er når jeg skriver her. Nå er jeg i prosessen med å starte mitt egne nye prosjekt som grunder! Det blir spennende å se hvordan det går!

Posted by: Sigrid Eriksen at 02:14 PM | No Comments | Add Comment
Post contains 54 words, total size 1 kb.

<< Page 1 of 1 >>
7kb generated in CPU 0.0059, elapsed 0.0254 seconds.
30 queries taking 0.0209 seconds, 42 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.